Pasirinkite įrenginį
Pasirinkite įrenginį
ir pasirinkite atitikimo produktus
×
customer devices Mano prietaisai
customer devices

Nėra išsaugotų įrenginių.

Mes automatiškai išsaugosime jūsų ieškomų įrenginių, o jūs sutaupyti laiko ir gauti pritaikytus pranešimus.

Eikite į: Mano prietaisai
added device
Pasirinkti įrenginiai:
customer devices
Pasirinkti įrenginiai:

Internetinės parduotuvės batteryempire.lt taisyklės

įsigalioja nuo 27.09.2022

(toliau - reglamentas)

 1.  BENDROS SĄLYGOS

  1. Šios taisyklės reglamentuoja teises ir pareigas, susijusias su „batteryempire.lt“ svetainės naudojimu, kurios yra prieinamos www.batteryempire.lt, ir produktų pirkimo per „Batteryempire.lt“ svetainę taisykles.

  2. Batteryempire.lt“ parduotuvė veikia adresu www.batteryempire.lt ir ją valdo „CSG spolky akcyjna“, kurios buveinė yra Krokuvoje, Lenkijoje, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krokuva, įrašyta į nacionalinių teismų registro verslininkų registrą. saugo Kraków-Śródmieście., 11-asis Nacionalinių teismų registro komercinis departamentas, KRS numeriu: 0000714229, NIP (PVP ES): PL6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 00001114: 350 000,00 PLN. Korespondencijos adresas: „Battery Empire“ (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krokuva.
   „Batteryempire.li“ parduotuvės klientai gali susisiekti šiuo el. Pašto adresu: [email protected]. Mokestis už telefono ryšį nurodytu numeriu yra lygus mokesčiui už įprastą telefono ryšį pagal nurodyto paslaugų teikėjo tarifų paketą.

  3. Internetinės parduotuvės svetainėje pateikta informacija arba, jei užsakymas atliekamas naudojantis kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, elektronine žinute, patvirtinančia siūlomo pirkinio turinį, yra tik kvietimas sudaryti sutartį, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 1733 straipsnis. OZ 1731 straipsnis. Civilinio kodekso 1732 straipsnio 2 dalies nuostata aiškiai netaikoma ir netaikoma.

 2. APIBRĖŽIMAS
  Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:

  1. CSG - „Spółka CSG spolky akcyjna“, kurios buveinė yra Krokuvoje (Lenkija), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krokuva, įrašyta į Krokuvos-Šródmiescės miesto savivaldybės 11-ojo komercinio teismo tvarkomų nacionalinių teismų registro verslininkų registrą. Nacionalinių teismų registro departamentas numeriu KRS: 0000714229, NIP (PVM ES): PL6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 00001114: 350 000,00 PLN visiškai sumokėtas. Korespondencijos adresas: „Battery Empire“ (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krokuva, Lenkija.

  2. Klientas - vartotojas, tinkamai užsiregistruojantis „batteryempire.lt“ parduotuvėje ir sudaręs sutartį su CSG, dėl kurios buvo sukurta paskyra.

  3. Vartotojas - fizinis asmuo, parduotuvėje batteryempire.lt atliekantis teisinį veiksmą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jo verslu ar profesine veikla.

  4. Sąskaita - elektroninė paslauga, pažymėta individualiu vardu (prisijungimo vardu) ir kliento pasirinktu slaptažodžiu, kuriame yra pardavėjo pateikti ištekliai, leidžiantys klientui naudotis specialiomis funkcijomis ar paslaugomis. Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje, klientas prisijungia prie paskyros naudodamas vardą (prisijungimo vardą) ir slaptažodį. Paskyra leidžia jums saugoti informaciją apie kliento kontaktinę informaciją siunčiant produktus, taip pat leidžia stebėti užsakymų būseną ir jų istoriją, rezervavimo ir kitas pardavėjo teikiamas paslaugas.

  5. Produktas - kilnojami ar kilnojami daiktai, kurie yra pirkimo sutarties objektas.

  6. Registracija - vienkartinė veikla, apimanti paskyros sukūrimą, kurią vartotojas atlieka savarankiškai ir (arba) vartotojo prašymu, naudodamasis įrankiais, esančiais „batteryempire.lt“ parduotuvėje, arba susisiekdamas su pagalbos telefonu.

  7. Parduotuvė „batteryempire.lt“ - internetinė CSG valdoma operacijų paslauga, prieinama www.batteryempire.lt domenu, per kurią pateikiami parduodami produktai ir kurie leidžia pateikti užsakymus.

  8. Pardavėjas - CSG - Spółka CSG SPÓŁKA AKCYJNA.

  9. Sutartis - sutartis dėl nemokamų elektroninių paslaugų teikimo - kurią vartotojas savanoriškai sudaro su CSG, patvirtinus registraciją. Šiame dokumente nustatytos pirkimo sutarčių sudarymo taisyklės ir paslaugų, kurias pardavėjas teikia per internetinę parduotuvę savo klientams, teikimo ir naudojimo taisyklės, t. rezervavimo paslaugos. Verslo sąlygos nustato kliento ir pardavėjo teises ir pareigas. Pardavėjas teikia elektronines paslaugas klientui per internetinę parduotuvę pagal paslaugų teikimo sutartį.

  10. Pirkimo sutartis - pirkimo sutartis, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse, dėl prekių pardavimo pirkėjui už kainą, kurią galbūt padidina papildomi mokėjimai, įskaitant transporto kainą, kurios sąlygos yra išsamiai išdėstytos šiose sąlygose ir sąlygos. Pirkimo sutartis sudaroma tarp kliento ir pardavėjo nuotolinio ryšio priemonėmis, pardavėjui priėmus užsakymą, laikantis šiose sąlygose nustatytų principų. Pirkimo sutartyje visų pirma nurodomos prekės, jų pagrindinės savybės, kaina, transporto išlaidos ir kitos susijusios sąlygos. Kiekvienam produktui taikoma atskira pirkimo sutartis. Pardavėjas gali sudaryti pirkimo sutartis su klientu, kuris nėra vartotojas, sutarties pagrindu taip pat šiose sąlygose nenustatyta tvarka, kuri bus abipusiai patvirtinta el. Paštu bet kurios šalies prašymu. Rezervavimas nėra pirkimo sutarties sudarymas ar įsipareigojimas ją sudaryti.

  11. Vartotojo vardas:

   1. fizinis asmuo, įskaitant vartotoją, kuris yra kompetentingas atlikti teisinius veiksmus ir (arba) yra ne jaunesnis kaip 13 metų, tačiau, jei tam asmeniui nėra 18 metų, reikalingas jo teisinio atstovo ar teisėto atstovo sutikimas, taip pat

   2. juridinis asmuo ir organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio specialiosios nuostatos suteikia teisnumą ir kurie naudojasi arba ketina naudoti „batteryempire.lt“ verslą.

  12. Užsakymas - pareiškimas apie kliento ketinimą, kurio tikslas tiesiogiai sudaryti nuotolinės prekybos sutartį per „batteryempire.lt“ parduotuvę ir (arba) per specialią telefono liniją, nurodant rūšį ir (arba) gaminio numerį bei kitą įstatymų nurodytą turinį.

  13. Prekės ženklas - įstatymas Nr. 89/2012 Coll., Civilinis kodeksas, su pakeitimais.

 3.  BATTERYEMPIRE.LT LAIKYMO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

  1. Būtinos minimalios techninės sąlygos, kurių reikia laikytis bendradarbiaujant su IRT sistema, kurią naudoja parduotuvė batteryempire.lt, įskaitant sutarties ar pardavimo sutarties sudarymą, apima: (1) kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį ar kitą daugialypės terpės įrenginį su Interneto ryšys; 2) prieiga prie elektroninio pašto; (3) žiniatinklio naršyklė: „Mozilla Firefox“ 17.0 ir naujesnė versija arba „Internet Explorer“ 10.0 ir naujesnė versija, „Opera“ 12.0 ir naujesnė versija, „Google Chrome“ 23.0 versija. ir naujesnė, „Safari“ versija 5.0 ir naujesnė. Norėdamas užregistruoti, sudaryti ar parduoti sutartį, vartotojas turi turėti galiojantį / aktyvų el. Pašto adresą ir kai kuriais atvejais klaviatūrą ar kitą rodyklę, leidžiančią teisingai užpildyti elektronines formas.

  2. Vartotojas turi galimybę pateikti užsakymus ir sudaryti pirkimo sutartį užsiregistravęs ir sukūręs paskyrą, kurioje kaupiami duomenys, kuriais jie dalijasi, ir informacija apie savo veiklą „batteryempire.lt“ parduotuvėje. Paslaugų teikimas sąskaitoje yra nemokamas ir neribotas. Klientas turi teisę bet kada nutraukti su CSG sudarytą sutartį dėl Paskyros, išsiųsdamas deklaraciją apie sutarties nutraukimą el. Pašto adresu: [email protected]. Tai, kas pasakyta, netaikoma situacijoms, kai CSG pildo kliento pateiktą užsakymą. Tokiu atveju atsiranda sutarties nutraukimo padarymas įvykdžius minėtą Užsakymą.

  3. Norint peržiūrėti „Batteryempire.lt“ asortimentą nereikia registruotis. Užsakyti produktus iš „batteryempire.lt“ asortimento klientui galima tik po registracijos (paskyros sukūrimo).

  4. Registracijos metu pažymėdamas langelį „Aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“, vartotojas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutiko su šiomis taisyklėmis, sutinka su visomis jų sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

  5. Asmens duomenys, kuriuos vartotojas pateikia registruodamasis ir kuriuos vėliau jis pakeitė naudodamas „batteryempire.lt“ parduotuvę, turi būti teisingi, teisėti ir ypač nepažeisti trečiųjų šalių teisių. Vartotojas / klientas neturi teisės būti įtrauktas į „S Pats batteryempire.lt“ asmens duomenis ir trečiųjų šalių atvaizdą be įstatymų reikalaujamo asmens leidimo ar sutikimo.

  6. CSG dėl svarbių priežasčių gali pakeisti paskirto vartotojo / kliento „batteryempire.lt“ parduotuvės naudojimo taisykles, visų pirma apriboti priimtiną pristatymo būdą, mokėjimo būdo pasirinkimą ir Užsakymų pateikimą. Svarbios priežastys yra:

   1. pagrįsta prielaida, kad Vartotojas sąmoningai veikia CSG sąskaita, pateikdamas Užsakymą (-us) su galimybe grynaisiais pristatyti ir negavęs užsakymo,

   2. pagrįstą prielaidą, kad Vartotojas tyčia veikia CSG nenaudai taip, kad naudojasi CSG siūlomomis paslaugomis tokiu būdu, kuris prieštarauja šioms taisyklėms,

   3. Kyla pagrįstų abejonių dėl Vartotojo pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo, ir, nepaisant susisiekimo telefonu ar el. Paštu, šios abejonės nebus pašalintos.

  7. Vartotojas gali pateikti skundą dėl „batteryempire.lt“ parduotuvės veikimo (įskaitant paskyros veikimą) per 30 dienų nuo tos dienos, kai įvyko „akumulempire.cz“ parduotuvės defektai arba jos veikimas nutrūko. Skundai gali būti pateikiami elektronine forma, siunčiant el. Laišką šiuo adresu: [email protected] arba raštu parduotuvės adresu, nurodytu 1.2 punkte. Reglamentas. Skunde Vartotojui rekomenduojama nurodyti: savo vardą ir pavardę, korespondencijos adresą, skundo priežasčių tipą ir datą. Atsakymas į CSG skundą pateikiamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo pateikimo dienos.

 4. GALIMOS PREKIŲ KAINOS IR MOKĖJIMO METODAI

  1. Visos internetinėje parduotuvėje nurodytos kainos nurodytos CZK, įskaitant įstatyme numatytą pridėtinės vertės mokestį (PVM). Į nurodytą kainą neįskaičiuojamos prekių pristatymo išlaidos, kurios skiriasi pagal pasirinktą prekių pristatymo būdą ir apmokėjimo būdą. Šios išlaidos bus pridėtos prie pirkimo kainos. Galutinė kaina, įskaitant įstatymų numatytą prekių pristatymo kainą ir PVM, bus rodoma užsakymo proceso pabaigoje prieš išsiunčiant užsakymą.

  2. Kiekvienam CSG parduodamam produktui išrašoma sąskaita faktūra su PVM. Sąskaita su PVM pristatoma elektroniniu būdu kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Reglamento priėmimas taip pat yra sutikimas siųsti sąskaitas faktūras elektronine forma, kaip apibrėžta 2004 m. Kovo 11 d. Akte dėl prekių ir paslaugų mokesčio, laikantis šiuose nuostatuose aprašytų principų. Kliento duomenų, nurodančių sąskaitą faktūrą su PVM, nurodymas NIP numerio ir vienintelės savininko įmonės pavidalu, reiškia valią sudaryti pirkimo sutartį kaip verslininkui.

  3. CSG pasilieka teisę keisti „Batteryempire.lt“ parduotuvės pasiūlymo produktų kainą. Tai netaikoma jau pateiktiems užsakymams.

  4. Klientas, perkantis „Batteryempire.lt“ parduotuvėje siūlomus produktus, turi šiuos mokėjimo būdus:

   1. kreditinės kortelės (VISA, MasterCard), mokėjimo ar pervedimo elektroninės paslaugos per „Braintree“, „Stripe“ ar „PayPal“ (saugus 128 bitų SSL ryšys);

   2. pavedimu į banko sąskaitą batteryempire.lt Parduotuvė:
    „IBAN DE75 8505 0100 0232 0589 38“
    BIC WELADED1GRL
    Banko rūšiavimo kodas 85050100

 5. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA


  1. Informacija „Sklepu batteryempire.lt“ svetainėje yra kvietimas sudaryti sutartis. Klientas, pateikiantis užsakymą naudodamasis „S Clap batteryempire.lt“ esančiais mechanizmais, susideda iš konkrečių „P“ atitikimo sąlygų, apibrėžtų „P Meet“, pasiūlymų.

  2. Pateikęs užsakymą, klientas gaus iš baterempire.cz saugomą sugeneruotą el. Laišką, patvirtinantį Užsakymo registraciją sistemoje. Šis el. Paštas nėra tolygus pasiūlymo priėmimo deklaracijai ir pirkimo sutarties sudarymui.

  3. Pirkimo sutartis sudaroma Pardavėjui patvirtinus Produkto prieinamumą ir Kliento pasiūlymo priėmimą, tai patvirtins atskiras Klientui išsiųstas el. Sutarties pirkimo sutarties patvirtinimas, dalijimasis, konsolidavimas, turinio užtikrinimas atliekamas klientui išsiunčiant minėtą elektroninį pranešimą, patvirtinantį užsakymo įvykdymą.5.4. Vykdymo vietą, susijusią su „P roduktów“ pirkimu S, apmoka „batteryempire.lt“ - tai pristatymo adresas pagal kliento reikalavimus.

  4. Vykdymo vieta, susijusi su produktų pirkimu „batteryempire.lt“ parduotuvėje, yra kliento nurodytas pristatymo adresas.

 6. UŽSAKYMO, LAIKO, METODO IR PRISTATYMO IŠLAIDOS

  1. Produktai pristatomi tik adresais Lietuva.

  2. Produktų gabenimo ir pristatymo išlaidos apmokamos Klientui, nebent pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta kitaip. Informacija apie išlaidų dydį ir galimus pristatymo būdus pateikiama 4.1 punkte nurodytu būdu. Nuostatose ir krepšelyje, kuriame yra pasirinktų P. produktų.

  3. CSG dės visas pastangas, kad užsakymo apdorojimo laikas būtų naudingas klientui. Sutarties trukmė priklauso nuo Produkto prieinamumo ir pristatymo laiko. Išsamią informaciją apie užsakymo trukmę galite rasti skirtuke „Laikas ir pristatymo išlaidos“

  4. P roduktów“ pristatymo laikas yra ne daugiau kaip 7 dienos nuo pardavimo sutarties sudarymo dienos. Prekių pristatymo data yra laikas, kai reikia užpildyti kiekvieną S sutraukimą, mes neskaičiuojame pristatymo laiko.

  5. CSG neatsako už Produktų nepristatymą ar Gaminių pristatymo vėlavimus, kuriuos lemia neteisingas ar netikslus Kliento pateiktas pristatymo adresas ar elektroninio pašto adresas. CSG pasilieka teisę atsisakyti pirkimo sutarties ankstesniame sakinyje nurodytu atveju. Be to, CSG gali reikalauti atlyginti transporto išlaidas, patirtas dėl neteisingo ar netikslaus kliento nurodyto pristatymo adreso.

 7. ATŠAUKIMAS IŠ PARDAVIMO SUTARTIES

  1. Per 30 dienų nuo užsakytos prekės gavimo vartotojas turi teisę ją grąžinti, nenurodydamas priežasties, su sąlyga, kad pagal galiojančius įstatymus negalima atsisakyti lengvatų ir produktų, kurių negalima grąžinti. Atsisakymo taisyklės, įskaitant standartinę sutarties atsisakymo formą, kuria vartotojas gali naudotis, ir atvejai, kai atsisakymo teisė neturi teisės, yra išdėstytos prie reglamento pridėtoje instrukcijoje

  2. Pirkimo sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus 30 dienų nuo tos dienos, kai vartotojas gavo užsakytą prekę arba kai užsakytą prekę gavo trečiasis asmuo, kuris nėra jo turėtojas ir kurį nustato vartotojas.

  3. Norint laikytis sutarties atsisakymo laikotarpio, vartotojui pakanka išsiųsti pardavėjui informaciją apie teisės atsisakyti pirkimo sutarties įgyvendinimą nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

  4. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo sutarties, klientas turi aiškiai informuoti pardavėją apie savo sprendimą atsisakyti sutarties (pavyzdžiui, laišku, išsiųstu paštu šių taisyklių 1.2 punkte nurodytu korespondencijos adresu arba paštu [email protected]). Deklaraciją vartotojas gali pateikti teisine forma, kurios pavyzdys pridedamas prie šių taisyklių).

  5. Pardavėjas maloniai prašo vartotojo, jei jam nėra nepatogu, prie atsisakymo deklaracijos arba grąžinamų prekių pridėti patvirtinimą arba sąskaitą su PVM, nes tai gali pagreitinti grąžinimo procedūrą, jei toks dokumentas buvo pateiktas tradicinis (popierinė forma).

  6. Teisė atsisakyti sutarties, sudarytos per parduotuvę batteryempire.lt, neturi teisės į užsakymo dokumentą:

   1. paslaugų teikimas tuo atveju, jei „akumulempire.cz“ parduotuvė atliko pilną aptarnavimą gavus aiškų K onsument sutikimą, kuris prieš nuostatą buvo informuotas, kad neteks teisės atsisakyti sutarties pagal nuostatas;

   2. kai kaina ar atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti ir kurie gali atsirasti nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui;

   3. išradimo tikslas yra parengti nepagamintą, pagamintą pagal vartotojo darbuotojo specifikacijas, arba patenkinti jo individualius poreikius;

   4. kurioje paslaugos objektas yra objektas, kurį galima greitai sugadinti arba kuris trunka trumpai;

   5. kurioje paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo savo pobūdžiu yra neatskiriamai susiję su kitais dalykais;

   6. kurioje paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašai ar kompiuterinės programos, pristatomos uždarytoje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;

   7. skaitmeninio turinio, kuris nėra saugomas materialiojoje laikmenoje, pristatymui, jei sutartis buvo pradėta gavus aiškų K onsument sutikimą nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui ir informavus jį apie teisės atsisakyti sutarties praradimą. sutartis.

  7. Atsižvelgdamas į sutarties atsisakymą, vartotojas privalo sumokėti S p rzedawcy P roduktów be pakeitimų, jei pakeitimas buvo būtinas dabartiniame VARTOTOJE ir yra.

  8. Produktai turėtų būti grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie vartotojo atsisakymą nuo pirkimo sutarties

  9. Vartotojas apmoka visas tiesiogines P produktų grąžinimo išlaidas (pvz., Pakavimas, saugumas, siuntimas).

  10. Jei atsisakote pirkimo sutarties, Pardavėjas grąžins visus gautus mokėjimus, įskaitant Prekės pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl Jūsų pasirinkto pristatymo vartotojui, išskyrus pigiausią įprastą pristatymą, siūlomą „Pempele“, adresu batteryempire.lt ) nedelsiant ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pardavėjas buvo informuotas apie vartotojo sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties. „S przedawca“ gali atsisakyti grąžinti pinigus iki šio produkto gavimo arba tik po to, kai Pardavėjui bus pristatytas jos nuorodų įrodymas, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

  11. Pardavėjas grąžins mokėjimą tais pačiais mokėjimo būdais, kuriuos vartotojas naudojo pradinėje operacijoje, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kito sprendimo. Jokiu būdu vartotojas neturi mokėti jokių mokesčių, susijusių su šiomis pajamomis.

 8. SKUNDŲ TVARKA

  1. Pardavėjas deda visas pastangas, kad siūlomi produktai būtų aukščiausios kokybės, ir išreiškia viltį, kad perkama prekė veiks nepriekaištingai visą jos gyvenimą.

  2. Jei yra kokių nors trūkumų, pardavėjas kliento prašymu pradės skundų nagrinėjimo procedūrą, nurodytą tolesniuose šių taisyklių punktuose.

  3. Pardavėjas teikia techninę pagalbą el. Paštu (el. Pašto adresas: [email protected]).

  4. Pardavėjas yra atsakingas už gaminio defektus pagal galiojančius įstatymus. Susitariančiųjų šalių teises ir pareigas, susijusias su teisėmis, atsirandančiomis dėl netinkamo įvykdymo, reglamentuoja atitinkami visuotinai privalomi teisiniai reglamentai (ypač Civilinio kodekso 1914–1925, 2099–2117 ir 2161–2144 straipsnių nuostatos).

  5. Pretenzijos dėl garantijos gali būti pateikiamos elektronine forma arba raštu 1.2 punkte nurodytu pardavėjo adresu. Reglamentas.

  6. Vartotojas gali pateikti skundus dėl garantijos 2 metus nuo Produkto gavimo dienos.

  7. Norėdamas pasinaudoti garantijos teisėmis, Klientas turėtų pateikti Pardavėjui:

   1. brokuotas gaminys su visais rinkinio elementais ir galimu garantiniu talonu; jei įmanoma, originalioje pakuotėje arba pakuotėje, užtikrinančioje saugų prekių gabenimą;

   2. jei įmanoma, užpildytas skundo pareiškimas, leidžiantis identifikuoti Produkto siuntėją. Pardavėjas rekomenduoja naudoti šią formą, tačiau jos nereikia;

   3. jei įmanoma, pirkimo įrodymas (pvz., patvirtinimas arba sąskaita faktūra), jei jis pateikiamas popierine forma.

  8. Klientas turi teisę prašyti nuolaidos kainai arba atsisakyti sutarties, jei pardavėjas nedelsdamas ir be nepagrįstų sunkumų pakeičia klientą defektine preke be defektų ir nepašalindamas defekto. Šis apribojimas netaikomas, jei prekę pardavėjas jau pakeitė ar suremontuojo arba pardavėjas nemini produktų be defektų arba trūkumas nepašalinamas.

  9. Pardavėjas patvirtina garantijos reikalavimą per 14 dienų nuo teisingos formos gavimo dienos. Jei pardavėjas neatsako į kliento užklausas per 14 dienų, tai reiškia, kad prašymai buvo laikomi pagrįstais.

 9. NUOSTATOS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KLIENTŲ

  1. Ši sąlygų dalis ir jose esančios nuostatos taikomos tik tiems klientams, kurie nėra vartotojai.

  2. Pardavėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo sutarties, sudarytos su klientu, kuris nėra vartotojas, per 14 dienų nuo jos sudarymo. Šiuo atveju sutarties atsisakymas nesukelia jokių pretenzijų pardavėjui, kuris nėra vartotojas, išskyrus pareigą grąžinti abipusiai suteiktas paslaugas.

  3. Vartotojams, kurie nėra vartotojai, pardavėjas turi teisę apriboti galimus mokėjimo būdus. Pardavėjas taip pat turi teisę reikalauti iš anksto sumokėti visą sumą ar jos dalį, neatsižvelgiant į pasirinktą mokėjimo būdą ir neatsižvelgiant į sudarytos sutarties turinį

  4. Prekės sugadinimo rizika pereina klientui, kuris nėra vartotojas, prekių pristatymo vežėjui vežėjui metu. Pardavėjas neatsako už prekės praradimą, sunaikinimą ar sugadinimą, įvykusį ją gavus vežėjui iki pristatymo klientui. Ji taip pat nėra atsakinga už vėlavimą pristatyti siuntą.

  5. Bet kokia prekių garantija klientui, kuris nėra vartotojas, visiškai netaikoma.

  6. Klientams, kurie nėra vartotojai, CSG gali nutraukti Sutartį nedelsdamas ir nenurodydamas priežasčių, siųsdamas Klientui bet kokios formos atitinkamą pareiškimą.

  7. Nei Pardavėjas, nei jo darbuotojai ar atstovai nėra atsakingi Klientui, jo sutartiniams partneriams, darbuotojams ar atstovams už žalą, įskaitant prarastą pelną, nebent žala buvo padaryta tyčia.

  8. Bet kuriuo atveju, nustatant CSG, jos darbuotojų, įgaliotų atstovų ir (arba) atstovų atsakomybę, ši atsakomybė vartotojui, kuris nėra vartotojas, neatsižvelgiant į jo teisinį pagrindą, yra ribota - kaip vienos pretenzijos dalis, taip pat kaip ir visų viso. - iki sumokėtos kainos ir pristatymo išlaidų sumos pagal paskutinę pirkimo sutartį, bet ne daugiau kaip 250 EUR.

  9. Pagal pardavėjo verslo vietą kompetentingas teismas yra kompetentingas spręsti visus ginčus, kylančius tarp pardavėjo ir kliento, kuris nėra vartotojas.

  10. Šias sąlygų ir sąlygų nuostatas, kurios taikomos tik klientams, kurie nėra vartotojai, pardavėjas gali pakeisti bet kuriuo metu pagal visuotinai taikomus įstatymus.

 10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  1. Kliento asmens duomenis tvarko pardavėjas kaip asmens duomenų valdytojas: CSG SPÓŁKA AKCYJNA su buveine Krokuvoje, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krokuva, įrašyta į Nacionalinių teismų registro Verslininkų registrą Krokuvos-Šródmiescės apygardos teismo teismai, KRS numeriu: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 00001114: visiškai 350 000,00 PLN. Korespondencijos adresas: „Battery Empire“ (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krokuva, Lenkija - duomenų administratorius.

  2. Asmens duomenų teikimas klientui yra savanoriškas, tačiau būtinas sąskaitos atidarymui, minėtų elektroninių paslaugų naudojimui, pirkimo sutarties sudarymui ar rezervavimui.

  3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą rasite internetinėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Privatumo politika“: https://batteryempire.lt/content/2-teisinis-jspejimas

 11. YPATINGIEJI TYRIMŲ TYRIMO BŪDAI

  1. Neteisminių apeliacijų ir žalos atlyginimo taikymas yra savanoriškas. Šie reglamentai yra tik informaciniai ir neprivalo CSG įpareigoti ginčus spręsti ne teisme.

  2. Pardavėjas turi teisę parduoti prekes remdamasis prekybos licencija. Prekybos licencijavimą pagal savo kompetenciją vykdo atitinkama prekybos licencijavimo tarnyba. Asmens duomenų apsaugos tarnyba prižiūri asmens duomenų apsaugos sritį. Ribota apimtimi Čekijos prekybos inspekcijos institucija prižiūri, kaip laikomasi ZOS (Finansų arbitro biuras Legerova 1581/69 CZ-110 00 Praha 1, el. Paštas: [email protected], tel. +420 25 70 42 07 0). ).

  3. Pardavėjas turi teisę parduoti produktus remdamasis prekybos licencija. Prekybos licencijavimą pagal savo kompetenciją vykdo atitinkama prekybos licencijavimo tarnyba. Asmens duomenų apsaugos tarnyba prižiūri asmens duomenų apsaugos sritį. Lietuvos prekybos inspekcija ribotai prižiūri, kaip laikomasi ZOS.

 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Produktų aprašymai, nuotraukos, grafinė medžiaga, logotipai ir kitas turinys, esantis „batteryempire.lt“ parduotuvėje, yra saugoma CSG nuosavybė. Norint juos bet kokiu būdu kopijuoti ar naudoti, ypač dalintis kitose svetainėse, reikalingas rašytinis CSG sutikimas.

  2. Vartotojas nėra įgaliotas teikti neteisėtą turinį.

  3. Pardavėjo sudarytos sutartys sudaromos čekų kalba. Čekijos įstatymai, visų pirma Aktas Nr. 89/2012 Rink., Civilinis kodeksas su pakeitimais (OZ), Aktas Nr. 634/1992 Rink. Dėl vartotojų apsaugos, su pakeitimais, taikomas klausimams, kurie nėra aiškiai reglamentuojami šiose sąlygose ir sąlygomis. (ZOS).

  4. Čekijos teisės pasirinkimas remiantis šiomis sąlygomis neturi įtakos vartotojų teisių apsaugai remiantis nuostatomis, kurių negalima nukrypti pardavėjo ir vartotojo susitarimu, pagal įstatymus, taikomus nesant šios nuostatos. pasirinkimas.

  5. Pasikeitus šioms Taisyklėms, CSG informuos Vartotojus apie baterempire.lt svetainę ir, siųsdamas registruotus klientus jų Paskyrai priskirtu el. Pašto adresu, informuos juos apie Taisyklių pakeitimus. Pakeistos taisyklės įsigalioja jos pakeitime nurodytą dieną, mažiausiai 7 dienas nuo pranešimo apie parduotuvę batteryempire.lt, su sąlyga, kad techninio ir informacinio pobūdžio pakeitimai ar tokie, kurie neturi įtakos vartotojų pablogėjimui. / klientai gali atsirasti trumpiau. Klientams, kurie pateikė užsakymą iki naujų taisyklių įsigaliojimo, bus taikomi galiojantys teisės aktai, kol užsakymas bus įvykdytas. Pakeisti nuostatai yra privalomi klientui, kuris nenutraukia sutarties iki pakeistų taisyklių įsigaliojimo dienos.

 

 1 priedas

Per 30 dienų nuo paketo gavimo galite atsisakyti sutarties nenurodydami priežasties. Jei taip padarysite, grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus. Jei norite atšaukti pirkinį, praneškite mums apie savo sprendimą. Pagal 1820 straipsnio 1 dalį tegul. g) ir Civilinio kodekso 1832 straipsnio 3 dalį pirkėjas padengia išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu, atsisakius pirkimo sutarties.

Norint pagerinti atrankos procesą, rekomenduojame teisingai užpildyti formą ir nusiųsti ją šiuo el. Pašto adresu: [email protected]

Battery Empire (CSG S.A.)
Green Cell

ul. rtm. Witolda Pileckiego 8,

32-50 Skawina, Lenkija

Atšaukimo forma

Gavėjas: BATTERY EMPIRE (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krokuva, Lenkija

e-mail: [email protected]

Norėčiau jus informuoti, kad atsisakau pirkimo sutarties dėl šių prekių:

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

Prekių pristatymo data: ___________________

Pirkėjo vardas ir pavardė: ____________________________________________________

Pirkėjo adresas: ____________________________________________________________

Užsakymo numeris: * ________________________

Sąskaitos faktūros numeris / dokumento numeris: * ________________________

Sutinku grąžinti pinigus į banko sąskaitą Nr .: ** _________________________________

Pirkėjo parašas (tik jei forma siunčiama atspausdinta): _____________

Data: ________________

(*) Ši informacija neprivaloma.

(**) Tuo atveju, jei pirkėjas nepateikia grąžinamosios sąskaitos numerio, lėšos bus grąžintos kuponu registracijos metu nurodytu adresu

seni receptai link