Pasirinkite įrenginį
Pasirinkite įrenginį
ir pasirinkite atitikimo produktus
×
customer devices Mano prietaisai
customer devices

Nėra išsaugotų įrenginių.

Mes automatiškai išsaugosime jūsų ieškomų įrenginių, o jūs sutaupyti laiko ir gauti pritaikytus pranešimus.

Eikite į: Mano prietaisai
added device
Pasirinkti įrenginiai:
customer devices
Pasirinkti įrenginiai:

„Naujienlaiškio - nuolaidos kodo” AKCIJOS REGLAMENTAS 

tinklalapyje www.batteryempire.lt

1 str. APIBRĖŽIMAI

Šiuose nuostatuose vartojamos frazės ir išsireiškimai reiškia:  

 1. Organizatorius - CSG Spółka Akcyjna, kurios registruota būstinė yra Krokuvoje, Kalwaryjska g. 33, 30-509 Krokuva, įregistruota Krokuvos-Śródmieście apylinkės teismo Krokuvoje XI ekonominio skyriaus Nacionalinio teismo registro Verslininkų registre numeriu KRS Nr.: 0000714229, PVM: 6793163992, įmonės kodas: 369293269, BDO: 000011314, įstatinis kapitalas: 350 000,00 PLN, visiškai apmokėtas. Adresas korespondencijai: Kalwaryjska g. 33, 30-509 Krokuva, el. pašto adresas: [email protected]

 2. Parduotuvė - internetinė parduotuvė, veikianti adresu www.batteryempire.lt;

 3. Produktai - elektroninė įranga ir buitinė elektronika, ypač Green Cell prekės ženklo produktai, siūlomi parduoti parduotuvėje;

 4. Akcija - Organizatoriaus Parduotuvėje organizuojama akcija, kurios metu Akcijos dalyviui suteikiamas nuolaidos kodas, kurio vertė yra 10 % nuo įprastinės Bendrosios Produktų pardavimo kainos, esančios dabartinėje Parduotuvės pasiūloje Akcijos laikotarpiu;  

 5. Akcijos laikotarpis - laikotarpis, per kurį Akcijos dalyvis gali dalyvauti Akcijoje;

 6. Klientas - fizinis asmuo, kuris yra vartotojas, dalyvaujantis Akcijoje; įvykdęs Akcijos sąlygas, Klientas tampa Akcijos dalyviu;

 7. Taisyklės ir sąlygos - šios Taisyklės ir sąlygos, kuriose nustatomos Akcijos vykdymo taisyklės, ypač taisyklės, pagal kurias Klientas gali gauti nuolaidą.

 

2 str. AKCIJOS SĄLYGOS

 1. Akcija galioja iki atšaukimo.

 2. Akcijos dalyvis gali pasinaudoti Nuolaida šiose Sąlygose nustatytomis sąlygomis ir terminais per 1 metus nuo jo gavimo.

 3. Akcija skirta asmenims, kurie užsiregistravo Organizatoriaus teikiamoms naujienlaiškio paslaugoms ir šiuo tikslu nurodė savo el. pašto adresą bei sutiko gauti komercinę informaciją apie naujus produktus, galiojančius pasiūlymus ir specialius renginius nurodytu el. pašto adresu. 

 4. Klientui paspaudus iš Organizatoriaus gautą naujienlaiškio prenumeratos patvirtinimo nuorodą, Organizatorius automatiškai išsiųs Klientui el. laišką su nuolaidos kodu.

 5. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas.

 6. Akcija taikoma tik per akcijos laikotarpį parduotuvėje įsigytiems pirkiniams.

 7. Akcija neapima:

  1. Produktų su nuolaida (t. y. Produktai, kurių kainą sumažino Organizatorius),

  2. Produktų, kurių kaina jau buvo padengta kuponais, talonais, akcijomis, nuolaidomis, lengvatomis ar kitais specialiais kainų ar produktų pasiūlymais,

  3. Produktų, kuriems akcija netaikoma, kurių sąrašą galima rasti Sąlygų ir nuostatų 1 priede, kurį galima rasti adresu:  https://bathttps://batteryempire.lt/content/95-regelungen-der-newsletter-promotionteryempire.lt/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion

 8. Norėdamas dalyvauti akcijoje, klientas turi atlikti šiuos veiksmus veiksmai:

 1. sutikti gauti komercinę informaciją el. paštu, įskaitant naujienlaiškį, 

 2. perskaitė ir sutiko su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis,

 3. Akcijos laikotarpiu įsigyja į Akcija apimtus Produktus, 

 4. prieš pateikiant užsakymą - įvesti nuolaidos kodą, kurį Akcijos dalyvis gavo iš Organizatoriaus, krepšelio skiltyje ir paspauskite mygtuką "Taikyti". 

 1. Nuolaida suteikiama tokiu būdu, kad įprasta Akcijos dalyvio Parduotuvėje įsigyto Produkto ar Produktų kaina sumažinama nuolaidos kodo suma, t. y. 10 %, skaičiuojant nuo visos įprastos Produkto ar Produktų kainos. Nuolaidos kodas nesumažina galimų pristatymo išlaidų, kurias visas padengia Akcijos dalyvis.

 2. Akcijos laikotarpiu Akcijos dalyvis nuolaidos kodu gali pasinaudoti tik vieną kartą. 

 3. Organizatoriaus pagal Akciją suteiktas nuolaidos kodas negali būti iškeistas į pinigus ar bet kokią kitą mokėjimo priemonę ir negali būti perduodamas.

 

3 str. PRODUKTŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 1. Pagal Akciją Kliento įsigytus produktus galima grąžinti arba pakeisti pagal Parduotuvės sąlygas. 

 2. Jei Akcijos dalyvis grąžina Akcijos metu įsigytą Produktą, Organizatorius grąžina faktiškai už Produktą sumokėtą kainą (t. y. kaina, sumažinta nuolaidos verte). 

 3. Šio reglamento sąlygos neturi įtakos ir neapriboja teisės pateikti skundą, susijusį su garantija ar laidavimu, arba kitų visuotinai taikomų teisės aktų.

 

4 str. SKUNDAI 

 1. Visus skundus, jei tokių yra, susijusius su Akcijos vykdymu, Akcijos dalyvis gali pateikti per 30 dienų nuo Produktų įsigijimo arba bandymo įsigyti Produktą.  

 2. Skundas turėtų būti pateiktas Organizatoriui raštu, pageidautina registruotu paštu, Taisyklių ir sąlygų 1 dalyje nurodytu Organizatoriaus adresu arba el. pašto adresu, su prierašu „Nuolaidos kodas – naujienlaiškis”.

 3. Skunde turi būti nurodytas Kliento vardas, pavardė, pašto adresas ir aplinkybių, dėl kurių pateiktas skundas, aprašymas.   

 4. Organizatorius skundą išnagrinėja per 14 dienų nuo jo gavimo. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus Klientui bus pranešta registruotu laišku, išsiųstu Kliento skunde nurodytu korespondencijos adresu arba el. pašto adresu.  

 

5 str. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra CSG S.A. (Bendrovė), kurios registruota būstinė yra (30-509) Krokuvoje, Kalwaryjska g. 33.

 2. Su administratoriumi galima susisiekti bet kokiu klausimu, susijusiu su jūsų asmens duomenų tvarkymu, el. paštu [email protected].

 3. Dalyvaudamas Akcijoje Klientas sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis, susijusius su jo dalyvavimu Akcijoje. Asmens duomenys pateikiami savanoriškai, tačiau jų nepateikus nebus galima dalyvauti Akcijoje.

 4. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi:

  1. siekiant sudaryti sąlygas dalyvauti Akcijoje, iki tol, kol pasibaigs su dalyvavimu Akcijoje susijusių Kliento pretenzijų senaties terminas, ir, jei Klientas davė papildomą neprivalomą sutikimą, taip pat rinkodaros tikslais, kol toks sutikimas bus atšauktas - remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau - Reglamentas 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a punktu,

  2. siekiant įvykdyti Bendrovės teisines prievoles pagal visuotinai taikomus teisės aktus - duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas,

  3. analitiniais ir statistiniais tikslais - duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Bendrovės interesas (Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Bendrovės teisėtas interesas - analizuoti savo verslo veiklos rezultatus,

  4. siekiant teisėtų Bendrovės interesų, susijusių su galimu pretenzijų pareiškimu, nagrinėjimu arba gynyba nuo pretenzijų - duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas. 

 5. Jūsų asmens duomenys bus perduoti:

  1. IT sistemų ir paslaugų teikėjams,

  2. subjektams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, būtinas su jumis sudarytai sutarčiai vykdyti, pavyzdžiui, skundų nagrinėjimo, apskaitos, sąskaitų faktūrų išrašymo ir sąskaitų pagal sutartis išrašymo, paslaugų kokybės tikrinimo, skolų išieškojimo, teisinėms, analitinėms ir rinkodaros paslaugoms,

  3. pašto operatoriui ir kurjeriams,

  4. bankams ir elektroninių mokėjimo paslaugų teikėjams, atliekantiems mokėjimus;

  5. įstaigoms, turinčioms teisę gauti jūsų duomenis remiantis teisinėmis nuostatomis.

 6. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Akcijos laikotarpiu. Jūsų asmens duomenų tvarkymo laikotarpis kiekvieną kartą gali būti pratęstas iki ieškinio senaties termino laikotarpio, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad Bendrovė galėtų pareikšti arba apsiginti nuo galimų ieškinių. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys bus tvarkomi tik tiek ir tiek laiko, kiek to reikalauja teisės aktai, įskaitant apskaitos taisykles. Jei duomenys tvarkomi siekiant nukreipti jums rinkodaros turinį, jie bus tvarkomi tol, kol neprieštarausite tokiam tvarkymui. 

 7. Bet kokį duotą sutikimą galima bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Įrodymo tikslais Bendrovė prašo atšaukti sutikimus raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

 8. Turite teisę: susipažinti su savo duomenų turiniu ir prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi.

 9. Taip pat turite teisę pateikti skundą už asmens duomenų apsaugą atsakingai priežiūros institucijai, t. y. Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkui (Stawki g. 2, Varšuva), jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiamos Reglamento 2016/679 nuostatos.

 10. Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant nukreipti jums rinkodaros turinį. Be to, turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu 3c ir 3d punktuose nurodytais tikslais, remdamiesi su jūsų konkrečia situacija susijusiomis priežastimis. Įrodymų tikslais Bendrovė prašo jūsų pateikti prieštaravimą raštu arba elektroniniu būdu. 

 

6 str. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Akcijos vykdymo pagrindas yra šių Taisyklių ir sąlygų nuostatos ir galiojantys teisės aktai. 

 2. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas ir nuostatas, jei dėl svarbių priežasčių, kaip antai:

  1. teisės aktų, reglamentuojančių Akcijos vykdymo sąlygas ir organizavimą, pasikeitimas, turintis įtakos Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių tarpusavio teisėms ir pareigoms, 

  2. Akcijos vykdymo būdo pasikeitimas dėl techninių priežasčių arba dėl to, kad Organizatorius įdiegia naujas, pakeičia ar panaikina esamas naujienlaiškio paslaugos funkcijas. 

 3. Jei Akcijos sąlygos yra keičiamos, Organizatorius informuoja Klientus apie pakeitimus, paskelbdamas suvestinį Akcijos sąlygų tekstą Parduotuvėje. 

 4. Iš dalies pakeistos Sąlygos įsigalioja po keturiolikos dienų nuo vientiso Sąlygų teksto paskelbimo. Taisyklės, galiojusios Taisyklių pakeitimo metu, taikomos Taisyklių pakeitimo metu galiojančioms nuolaidoms.

 5. Išskyrus atvejus, kai Akcijos dalyvis arba Klientas naudojasi savo kaip vartotojo teise pareikšti ieškinį arba remtis šalies, kurioje gyvena Klientas, teise, šioms Sąlygoms taikoma Lenkijos teisė, o Akcijos dalyvis arba Klientas sutinka paklusti neišimtinai Lenkijos teismų jurisdikcijai spręsti ginčus.

 6. Klientas arba Akcijos dalyvis turi teisę perduoti ginčą spręsti ES internetinei ginčų sprendimo platformai adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 7. Taisykles ir nuostatus galima rasti parduotuvėje po nuoroda  https://batteryempire.lt/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion ir organizatoriaus būstinėje.

 8. Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 15.08.2022.

 

  

1 priedas

Produktai, kuriems akcija netaikoma:

SK-100008-11

SK-100131-02

SUGENT-NT0S

SUGX-A01

CCALL-BX02

CATKLF-C09

30127

CCMLC20A-01

40759

30767

20103

SK-100162-02

CP.MA.00000229.01

CAHUB-BC0G

70609

10129

1ECO1000-02

CP.MA.00000326.01

60450

10144

1ECO1000-04

R1280DB black

R1700BT brown

R1700BT black

S360DB brown

W800BT Plus black

X3 black

CCGAN2L B01

TZCCSUP B02

70867

PPDML-K01

CCXJ-B01

CCXJ-B02

40289

W600BT grey

TWS1 Pro dark grey

R1280DBs brown

JA301

40393

R1855DB matte black

CATSK-C01

60384

CCXJ-E02

CCXJ-E01

1ECO2000

1ECO3600

CP.MA.00000423.01

50581

50122

50942

60408

90120

1ECO1600

10335

50051005

PPDGL-01

CCXJ010201

50062001

B408

B446

B405

CP.FP.00000072.01

5003501008

PPBD050101

PPLG000101

ZMR600-B-EU

90573

90549

90747

ZMR610-B EU

ZMR620-B-EU

J401

40914

10216

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVGC01

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

EVKABGC01

EVKABGC02

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12